Beschikbaarheid

De in het groen aangeduide datums betekenen dat er zijn nog kamers beschikbaar zijn.

Klik in de kalender op een nog vrije datum om te zien hoeveel kamers er nog beschikbaar zijn voor het gekozen weekend.

Klik daarna op OK


Klik hier om ons te contacteren en zo je weekend tijdig vast te leggen.

Voor 2019 zijn er helaas geen vrije week-ends meer beschikbaar.
Aarzel niet om alvast een kijkje te nemen in de nog vrije weekends in 2020!
Mochten er zich wijzigingen voordoen, houden wij U via deze website op de hoogte.$('[data-toggle=calendar]').calendar({
          num_next_month: 1,
          day_first: 0,
          num_next_month: 1,
          unavailable: ['*-*-9', '*-*-10'],
          num_prev_month: 0, 
          });